Szukasz dokumentacji RODO dla małych firm?

Zamów dostępne od ręki, profesjonalne wzory dokumentacji RODO dla małych firm. Przygotowane przez profesjonalistów i praktyków – szkoleniowców, audytorów i wdrożeniowców ze SzkolenieRODO.pl

Rejestr czynności na danych osobowych dla firm

Nie trać czasu na tworzenie rejestru od podstaw! Skorzystaj z doświadczeń praktyków i posiłkuj się wypracowanymi schematami. Wybraliśmy najczęstsze czynności przetwarzań danych osobowych w małych firmach. Przypisaliśmy do nich najczęstsze środki zabezpieczeń i określiliśmy czasy przetwarzań.

Analiza ryzyka RODO dla małych firm

Opracowaliśmy czytelną instrukcję wykonania analizy ryzyka RODO dla firm. Przygotowaliśmy również pakiet, zawierający przykładową, kompletną analizę ryzyka. Wykorzystaj nasze doświadczenie z licznych audytów i wdrożeń!

Polityka ochrony danych w firmach

Każdy pakiet zawiera Politykę Ochrony Danych w firmie. Jest to dokument przewodni, zawierający omówienie wszystkich wymaganych dokumentów i zasad przetwarzania danych. W załączeniu do niego, przygotowaliśmy czytelne procedury przetwarzania danych osobowych w firmie dla administratora danych oraz dla jego pracowników.

Pakiety

BASIC
199
 • PODSTAWOWE DOKUMENTY RODO:
 • Polityka ochrony danych osobowych RODO
 • Instrukcja sporządzenia obowiązku informacyjnego, zgodnego z RODO
 • Instrukcja wykonania analizy ryzyka w firmie
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych do uzupełnienia
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania
 • Rejestr naruszeń RODO
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla pracowników
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla zleceniobiorców
 • Oświadczenie o powołaniu IOD
 • Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do PUODO
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dla administratora
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dla podmiotu przetwarzającego
 • Powiadomienie podmiotów danych o naruszeniu
 • Przydatne akty prawne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
 • Przydatne wytyczne i stanowiska
 • Plan Standard 3 m-ce w NiezbędnikRODO.pl - narzędziu do zarządzania systemem ochrony danych osobowych online
 • Kupon 100 zł na SzkolenieRODO.pl - szkolenia z nowych zasad ochrony danych osobowych, organizowane w całej Polsce
 • DODATKOWE DOKUMENTY RODO Przykładowe proponowane procedury oraz dodatkowe dokumenty, wspomagające realizację zasady rozliczalności:
 • Procedura privacy by default
 • Procedura ewidencjonowania urządzeń i nośników zawierających dane osobowe
 • Procedura korzystania z internetu
 • Procedura korzystania z komputera służbowego
 • Procedura korzystania z poczty elektronicznej
 • Procedura używania urządzeń przenośnych
 • Procedura postępowania z hasłami
 • Procedura postępowania z incydentami
 • Procedura postępowania z naruszeniami ochrony danych osobowych
 • Procedura powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Procedura privacy by design
 • Procedura przeglądów i konserwacji systemu IT do przetwarzania danych
 • Procedura przetwarzania danych osobowych w formie papierowej
 • Procedura przyjmowania w powierzenie
 • Procedura obowiązku informacyjnego
 • Procedura realizacji żądań podmiotu danych
 • Procedura tworzenia kopii zapasowych
 • Procedura udostępniania danych osobowych
 • Procedura usuwania urządzeń i nośników
 • Procedura kontroli dostępu do systemu
 • Procedura zabezpieczenia antywirusowego
 • Oświadczenie o powołaniu ASI
 • Rejestr realizacji żądań podmiotu danych
 • Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr napraw, przeglądów i konserwacji IT
 • Rejestr czynności w systemie IT
 • Rejestr urządzeń i nośników służących do przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr powierzeń danych osobowych
 • Rejestr udostępnień danych osobowych
 • Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do administratora (wewnętrzne)
 • ROZSZERZONE DOKUMENTY RODO Przykładowo uzupełnione kluczowe dokumenty RODO w firmie, znacząco ułatwiające samodzielne wdrożenie:
 • Uzupełniony przykład rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w firmie
 • Przykład obowiązku informacyjnego RODO w firmie (kilka wariantów)
 • Przykład analizy ryzyka RODO (przetwarzania danych osobowych), sporządzonej dla firmy
 • OSOD - szablon oceny skutków ochrony danych
 • Oznaczenia monitoringu wizyjnego, realizujące obowiązek informacyjny RODO
 • Informacja o monitoringu wizyjnym dla pracowników, wymagana Kodeksem pracy
 • Informacja o monitoringu e-mail dla pracowników, wymagana Kodeksem pracy
 • Informacja o innym monitoringu dla pracowników, wymagana Kodeksem pracy
 • Informacja o monitoringu w regulaminie pracy, wymagana Kodeksem pracy
199

GRATIS

Kupon 100zł na:
Kwartalny plan na:
STANDARD
299
 • PODSTAWOWE DOKUMENTY RODO:
 • Polityka ochrony danych osobowych RODO
 • Instrukcja sporządzenia obowiązku informacyjnego, zgodnego z RODO
 • Instrukcja wykonania analizy ryzyka w firmie
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych do uzupełnienia
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania
 • Rejestr naruszeń RODO
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla pracowników
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla zleceniobiorców
 • Oświadczenie o powołaniu IOD
 • Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do PUODO
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dla administratora
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dla podmiotu przetwarzającego
 • Powiadomienie podmiotów danych o naruszeniu
 • Przydatne akty prawne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
 • Przydatne wytyczne i stanowiska
 • Plan Standard 3 m-ce w NiezbędnikRODO.pl - narzędziu do zarządzania systemem ochrony danych osobowych online
 • Kupon 100 zł na SzkolenieRODO.pl - szkolenia z nowych zasad ochrony danych osobowych, organizowane w całej Polsce
 • DODATKOWE DOKUMENTY RODO Przykładowe proponowane procedury oraz dodatkowe dokumenty, wspomagające realizację zasady rozliczalności:
 • Procedura privacy by default
 • Procedura ewidencjonowania urządzeń i nośników zawierających dane osobowe
 • Procedura korzystania z internetu
 • Procedura korzystania z komputera służbowego
 • Procedura korzystania z poczty elektronicznej
 • Procedura używania urządzeń przenośnych
 • Procedura postępowania z hasłami
 • Procedura postępowania z incydentami
 • Procedura postępowania z naruszeniami ochrony danych osobowych
 • Procedura powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Procedura privacy by design
 • Procedura przeglądów i konserwacji systemu IT do przetwarzania danych
 • Procedura przetwarzania danych osobowych w formie papierowej
 • Procedura przyjmowania w powierzenie
 • Procedura obowiązku informacyjnego
 • Procedura realizacji żądań podmiotu danych
 • Procedura tworzenia kopii zapasowych
 • Procedura udostępniania danych osobowych
 • Procedura usuwania urządzeń i nośników
 • Procedura kontroli dostępu do systemu
 • Procedura zabezpieczenia antywirusowego
 • Oświadczenie o powołaniu ASI
 • Rejestr realizacji żądań podmiotu danych
 • Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr napraw, przeglądów i konserwacji IT
 • Rejestr czynności w systemie IT
 • Rejestr urządzeń i nośników służących do przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr powierzeń danych osobowych
 • Rejestr udostępnień danych osobowych
 • Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do administratora (wewnętrzne)
 • ROZSZERZONE DOKUMENTY RODO Przykładowo uzupełnione kluczowe dokumenty RODO w firmie, znacząco ułatwiające samodzielne wdrożenie:
 • Uzupełniony przykład rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w firmie
 • Przykład obowiązku informacyjnego RODO w firmie (kilka wariantów)
 • Przykład analizy ryzyka RODO (przetwarzania danych osobowych), sporządzonej dla firmy
 • OSOD - szablon oceny skutków ochrony danych
 • Oznaczenia monitoringu wizyjnego, realizujące obowiązek informacyjny RODO
 • Informacja o monitoringu wizyjnym dla pracowników, wymagana Kodeksem pracy
 • Informacja o monitoringu e-mail dla pracowników, wymagana Kodeksem pracy
 • Informacja o innym monitoringu dla pracowników, wymagana Kodeksem pracy
 • Informacja o monitoringu w regulaminie pracy, wymagana Kodeksem pracy
299

GRATIS

Kupon 100zł na:
Kwartalny plan na:
PREMIUM
379
 • PODSTAWOWE DOKUMENTY RODO:
 • Polityka ochrony danych osobowych RODO
 • Instrukcja sporządzenia obowiązku informacyjnego, zgodnego z RODO
 • Instrukcja wykonania analizy ryzyka w firmie
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych do uzupełnienia
 • Rejestr kategorii czynności
 • Rejestr naruszeń ochrony danych
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla pracowników
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla zleceniobiorców
 • Oświadczenie o powołaniu IOD
 • Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do PUODO
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dla administratora
 • Umowa powierzenia danych osobowych dla podmiotu przetwarzającego
 • Powiadomienie podmiotów danych o naruszeniu
 • Przydatne akty prawne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
 • Przydatne wytyczne i stanowiska
 • Plan Standard 3 m-ce w NiezbędnikRODO.pl - narzędziu do zarządzania systemem ochrony danych osobowych online
 • Kupon 100 zł na SzkolenieRODO.pl - szkolenia z nowych zasad ochrony danych osobowych, organizowane w całej Polsce
 • DODATKOWE DOKUMENTY RODO Przykładowe proponowane procedury oraz dodatkowe dokumenty, wspomagające realizację zasady rozliczalności:
 • Procedura privacy by default
 • Procedura ewidencjonowania urządzeń i nośników zawierających dane osobowe
 • Procedura korzystania z internetu
 • Procedura korzystania z komputera przenośnego
 • Procedura korzystania z poczty elektronicznej
 • Procedura używania urządzeń przenośnych
 • Procedura postępowania z hasłami
 • Procedura postępowania z incydentami
 • Procedura postępowania z naruszeniami ochrony danych osobowych
 • Procedura powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Procedura privacy by design
 • Procedura przeglądów i konserwacji systemu IT do przetwarzania danych
 • Procedura przetwarzania danych osobowych w formie papierowej
 • Procedura przyjmowania w powierzenie
 • Procedura obowiązku informacyjnego
 • Oświadczenie o powołaniu ASI
 • Procedura realizacji żądań podmiotu danych
 • Procedura tworzenia kopii zapasowych
 • Procedura udostępniania danych osobowych
 • Procedura usuwania urządzeń i nośników
 • Procedura kontroli dostępu do systemu
 • Procedura zabezpieczenia antywirusowego
 • Rejestr realizacji uprawnień z RODO
 • Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr napraw, przeglądów i konserwacji IT
 • Rejestr czynności w systemie IT
 • Rejestr urządzeń i nośników służących do przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr powierzeń danych osobowych
 • Rejestr udostępnień danych osobowych
 • Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do administratora (wewnętrzne)
 • ROZSZERZONE DOKUMENTY RODO Przykładowo uzupełnione kluczowe dokumenty RODO w firmie, znacząco ułatwiające samodzielne wdrożenie:
 • Uzupełniony przykład rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w firmie
 • Przykład obowiązku informacyjnego RODO w firmie(kilka wariantów)
 • Przykład analizy ryzyka RODO (przetwarzania danych osobowych), sporządzonej dla firmy
 • OSOD - szablon oceny skutków ochrony danych
 • Oznaczenia monitoringu wizyjnego, realizujące obowiązek informacyjny RODO
 • Informacja o monitoringu wizyjnym dla pracowników, wymagana Kodeksem pracy
 • Informacja o monitoringu e-mail dla pracowników, wymagana Kodeksem pracy
 • Informacja o innym monitoringu dla pracowników, wymagana Kodeksem pracy
 • Informacja o monitoringu w regulaminie pracy, wymagana Kodeksem pracy
379

GRATIS

Kupon 100zł na:
Kwartalny plan na:

 

Dokumentację RODO dla małych firm wykonali profesjonaliści i praktycy z zespołu SzkolenieRODO.pl. Wykorzystaj doświadczenie wynikające z tysięcy przeszkolonych osób, przeprowadzonych audytów i udanych wdrożeń!

Dedykowana dokumentacja RODO dla małych firm - koniec z czasochłonnymi uniwersalnymi wzorami!

NiezbędnikRODO.pl

z każdym zamówieniem w pakiecie
– GRATIS ?
3 miesiące dostępu do narzędzia online
do zarządzania systemem ochrony danych

kfimg3

Praktyka poparta teorią. Szkolimy z RODO, a także wspieramy we wdrożeniach!

GRATIS ? kupon 100 zł na SzkolenieRODO.pl

Wykonane przez specjalizujących się w ODO prawników i certyfikowanych audytorów:

kfimg
kfimg2

Zamów, zapłać, pobierz ? dokumentacja dostępna od ręki!

Jesteśmy partnerami programu:

Nasi eksperci świadczyli usługi dla ponad5000 zadowolonych Klientów:

Potwierdzona jakość
usług naszych ekspertów!

Poznaj opinie oraz referencje dotyczące naszych trenerów:

Nasi eksperci wypowiadali się w:

Czy uniwersalna dokumentacja RODO to dobre rozwiązanie?

Każda branża cechuje się charakterystycznymi czynnościami przetwarzania danych osobowych, a także różnym ryzykiem ich przetwarzania. Także procedury ochrony danych, stosowane np. w kancelarii notarialnej, nie znajdą zastosowania w hotelu. Te kwestie przekładają się na różnice w podstawowych dokumentach RODO: rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych, analizie ryzyka, czy wdrożonych procedurach. Dlatego korzystanie z dokumentacji RODO dedykowanej dla Twojej branży, oznacza minimum nakładu czasu przy jej uzupełnianiu i wdrażaniu.

Serwis RodoDlaMalychFirm.pl powstał z myślą właśnie dla Twojej branży. Stanowi część grupy RodoDla.pl, w ramach której oferujemy branżowe dokumenty i usługi z zakresu ochrony danych osobowych. Dokumentacja RODO została wykonana przez ekspertów zespołu SzkolenieRODO.pl, na podstawie doświadczeń z usług świadczonych dla tysięcy zadowolonych Klientów.

Zamów, wdroż i korzystaj z profesjonalnej dokumentacji RODO, dedykowanej dla Twojej firmy!

Kontakt

Napisz do nas

Blog ekspercki o RODO i ochronie danych osobowych w firmie

Wiele pytań, na które udzielamy odpowiedzi - wszystko na lamach bloga o RODO dla firm

4 października 2018 r. pojawiła się publikacja „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców” wydany przez Urząd Ochrony Danych …

To jeszcze nie wszystko!

100 zł rabatu na praktyczne i profesjonalne szkolenia z RODO, organizowane w miastach całej Polski! Szczegółowe terminy i wykaz szkoleń znajdziesz na SzkolenieRODO.pl. Zamów dokumentację RODO dla małych firm i przyjdź na szkolenie, podczas którego poznasz praktyczną wiedzę z codziennego stosowania RODO.

Dostęp do narzędzia zarządzania systemem ochrony danych osobowych online, za darmo przez 3 miesiące! Umożliwia ono m. in. generowanie powierzeń, przystępne prowadzenie elektronicznego rejestru czynności, czy przyjmowanie zgłoszeń naruszeń ochrony danych online. Stworzone z myślą o maksymalnym ułatwieniu wdrożenia RODO.