administrator danych

Organy administracji publicznej, które wydają decyzje administracyjne, mają obowiązek postępować zgodnie z zasadami, które określa ustawa z dnia 14 czerwca …

Po analizie skarg i pytań, które w ciągu pierwszych sześciu miesięcy stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (ogólne …