poradniki RODO

4 października 2018 r. pojawiła się publikacja „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców” wydany przez Urząd Ochrony Danych …

Organy administracji publicznej, które wydają decyzje administracyjne, mają obowiązek postępować zgodnie z zasadami, które określa ustawa z dnia 14 czerwca …

W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w …

Od kwietnia do października 2018 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych (przedtem Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) wraz z Narodowym Instytutem Wolności …

Po analizie skarg i pytań, które w ciągu pierwszych sześciu miesięcy stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (ogólne …

Na podstawie doświadczeń z pierwszego pół roku stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 …