Prawa jednostki

Organy administracji publicznej, które wydają decyzje administracyjne, mają obowiązek postępować zgodnie z zasadami, które określa ustawa z dnia 14 czerwca …

Na podstawie doświadczeń z pierwszego pół roku stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 …

Wykorzystywanie wizerunku pracownika przez pracodawcę Nieodłącznym elementem związanym z zatrudnieniem pracowników w przedsiębiorstwie, pozostaje przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych. Już …