RODO

Organy administracji publicznej, które wydają decyzje administracyjne, mają obowiązek postępować zgodnie z zasadami, które określa ustawa z dnia 14 czerwca …

Dnia 3 stycznia 2018 r. w Ministerstwie Cyfryzacji miało miejsce posiedzenie planarne Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych, której członkiem …